Novi e-shop

Uradili smo redizajn online shop-a, tako da je sad ponuda preglednija nego prije, a i ažuriranje će biti češće.
Ostali smo pri tome da su vidljivi samo artikli koje imamo u radnji, i artikli koji su na akciji kod dobavljača (mogu biti u Trebinju u roku 1-2 dana). Ne želimo da reklamiramo robu koju nemamo ili nije lako dostupna, jer bi time samo naljutili naše kupce.

Srdačan pozdrav,
KapitalSoft Tim